Giỏ hàng (0)

Tags

Pin bộ đàm Kenwood TK-P701

Pin bộ đàm Kenwood TK-P701 - Mã hàng: KNB65L - Là loại pin tiêu chuẩn, chất liệu Lithium Ion, dung lượng 1500mAh, tương thích với bộ đàm kenwood TKP701  

Xem chi tiết

Pin bộ đàm Kenwood TK-2000

Pin bộ đàm Kenwood TK-2000 - Mã hàng: KNB65L - Là loại pin tiêu chuẩn, chất liệu Lithium Ion, dung lượng 1500mAh, tương thích với bộ đàm kenwood TK2000  

Xem chi tiết

Pin bộ đàm Kenwood TK-3000

Pin bộ đàm Kenwood TK-3000 - Mã hàng: KNB65L - Là loại pin tiêu chuẩn, chất liệu Lithium Ion, dung lượng 1500mAh, tương thích với bộ đàm kenwood TK3000

Xem chi tiết

Sạc bộ đàm Icom BC-213

Bộ Sạc Kèm Adapter ICOM (BC-213) - Mã hàng: BC213 - Là loại sạc nhanh tương thích với mẫu bộ đàm iCom F1000/F2000  

Xem chi tiết

Sạc bộ đàm Icom BC-152

Bộ Sạc Kèm Adapter ICOM BC-152 - Mã hàng: BC192 - Là loại sạc nhanh tương thích với mẫu bộ đàm hàng hải iCom M88

Xem chi tiết

Sạc bộ đàm Icom BC-192

Bộ Sạc Tiêu Chuẩn Kèm Adapter ICOM (BC-192) - Mã hàng: BC192 - Là loại sạc nhanh tương thích với mẫu bộ đàm V80/U80 ; V86/U86; F3003/F4003   

Xem chi tiết

Sạc bộ đàm Icom BC-193

Bộ Sạc Nhanh Kèm Adapter ICOM (BC-193) - Mã hàng: BC191 - Là loại sạc nhanh tương thích với mẫu bộ đàm V80/U80 ; V86/U86; F3003/F4003   

Xem chi tiết

Sạc bộ đàm Icom BC-191

Bộ Sạc Nhanh Kèm Adapter ICOM (BC-191) - Mã hàng: BC191 - Là loại sạc nhanh tương thích với mẫu bộ đàm V80/U80 ; V86/U86; F3003/F4003   

Xem chi tiết

Sạc bộ đàm Icom BC-210

Bộ Sạc Kèm Adapter ICOM (BC-210) - Mã hàng: BC210 - Là loại sạc tiêu chuẩn, tương thích với bộ đàm hàng hải M73  

Xem chi tiết

Sạc bộ đàm HYT TC508

Bộ Sạc Pin Kèm Adapter HYTERA TC508 - Mã hàng: CH10L19 - Là loại sạc tiêu chuẩn tương thích với mẫu bộ đàm TC508  

Xem chi tiết

Anten Motorola A8

Anten Bộ Đàm Motorola A8  Anten tiêu chuẩn sử dụng cho máy bộ đàm Motorola A8   

Xem chi tiết

anten Motorola CP1100

Anten Bộ Đàm Motorola CP1100 Anten tiêu chuẩn sử dụng cho máy bộ đàm Motorola CP1100  

Xem chi tiết

Anten Motorola CP1300

Anten Bộ Đàm Motorola CP1300 Anten tiêu chuẩn sử dụng cho máy bộ đàm Motorola CP1300  

Xem chi tiết

Anten Motorola GP2000

Anten Bộ Đàm Motorola GP2000 Anten tiêu chuẩn sử dụng cho máy bộ đàm Motorola GP2000  

Xem chi tiết

Anten Motorola GP3188

Anten Bộ Đàm Motorola GP3188 Anten tiêu chuẩn sử dụng cho máy bộ đàm Motorola GP3188  

Xem chi tiết

Anten Motorola GP328

Anten Bộ Đàm Motorola GP328 Anten tiêu chuẩn sử dụng cho máy bộ đàm Motorola GP328    

Xem chi tiết

Anten Motorola GP338

Anten bộ đàm Motorola GP338 Anten tiêu chuẩn tương thích với dòng sản phẩm Motorola GP338  

Xem chi tiết

Anten Motorola P3688

Anten Bộ Đàm Motorola XiR P3688 Anten VHF/UHF tiêu chuẩn sử dụng cho máy bộ đàm Motorola P3688  

Xem chi tiết

Anten MotoTrbo XiR P6620i

Anten Bộ Đàm Motorola XiR P6620i Anten tiêu chuẩn sử dụng cho máy bộ đàm Motorola P6620i  

Xem chi tiết

Anten Motorola XiR SL1M

Anten Bộ Đàm Motorola XiR SL1M Anten tiêu chuẩn sử dụng cho máy bộ đàm Motorola SL1M  

Xem chi tiết